• Cetak

 VISI 

  • Menjadi Organisasi Pelancongan Negeri Yang Unggul, Mantap Dan Memenuhi Wawasan Negeri Dan Negara.

 MISI 

  • Menjadikan Negeri Pahang Sebuah Negeri Pelancongan Sebagai Destinasi Pilihan, Dinamik Dan Penjana Pendapatan Negeri Yang Utama

 

 

 

Dasar Privasi