• Cetak

 ANTARA GERAKAN & USAHA PENINGKATAN PENGURUSAN KUALITI DI PERBADANAN KEMAJUAN BUKIT FRASER 

  • 5S
  •  ‘Key performance indicator’
  • Piagam pelanggan
  • Fail meja
  • Manual prosedur kerja

 ANTARA INSTRUMENT PENTING DALAM PEMANTAUAN KUALITI ADALAH 

  • Mesyuarat pengurusan
  • Mesyuarat jabatan
  • Mesyuarat jawatankuasa
  • Majlis bersama jabatan
Dasar Privasi