• Cetak

1. UNIT/ BAHAGIAN PENTADBIRAN, PROMOSI, HARTANAH & HOSPITALITI

BIL PIAGAM PELANGGAN UNIT/BAHAGIAN JAN FEB MAC APR MEI JUN  JUL OGS SEPT OKT NOV DIS
1

Memberi Perkhidmatan Kepada Pelanggan Kami Dengan Tepat, Cepat, Mesra, Cekap & Amanah

PENTADBIRAN  100% 100%  100%  100%  100%  100%  100%  100% 100%  100%  100%  
PROMOSI 100%  100%  100% 100%  100%   100%   100%  100%  100% 100%  100%  
HARTANAH 100% 100%   100%  100% 100%  100% 100%   100% 100%   100%  100%  
HOSPITALITI 100%  100% 100%  100%   100%   100%   100%  100%  100% 100%  100%  
2

Menyampaikan Maklumbalas & Keputusan Dalam Tempoh Tujuh Hari (7) Dari Tarikh Di Terima

PENTADBIRAN 100%  100%  100%  100%  100%   100% 100%   100%  100%    100% 100%  
PROMOSI 100% 100%  100%   100%   100%  100%   100%  100%   100%   100% 100%  
HARTANAH 100% 100% 100%   100%   100%  100%  100%   100%  100%   100%  100%  
HOSPITALITI 100%  100%  100%  100%   100%  100%   100% 100%  100%    100%  100%  
3

Menyediakan Khidmat Penyampai Maklumat Kepada Orang Ramai Dengan Berkesan & Informatif.

PENTADBIRAN  100%  100%  100% 100%  100%  100%  100%  100%   100% 100%  100%   
PROMOSI 100%  100% 100%   100%  100%  100%  100%  100%   100% 100%  100%  
HARTANAH 100%  100%  100%  100% 100%  100% 100%   100%  100%  100%  100%  
HOSPITALITI 100%  100% 100%   100%  100%  100% 100%   100% 100%   100% 100%  

 
2. STATISTIK BULANAN JUMLAH KEKERAPAN BERHUBUNG DENGAN PELANGGAN MENGIKUT UNIT/ BAHAGIAN 

UNIT/ BAHAGIAN BULAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS
 PENTADBIRAN    201 217   221  223  139  304  168  232  189  157 167   
PROMOSI 86   75 96  165   -  221 114   186  93  79    
HARTANAH 198   196  181  192  427 160  162  224   205 187     
HOSPITALITI 273   301  286 197   139  330 288   308  325 301     
 
Muat Turun Keputusan Piagam Pelanggan 2021 - Klik Di Sini 
 
Dasar Privasi