• Cetak

 KELEBIHAN 5S 

• Persekitaran kerja yang bersih, selamat dan selesa

• Bekerjasama (Teamwork)

• Persaingan antara zon

• Seragam dan imej jabatan

• Stor dan Sistem Fail


 FAKTOR KEJAYAAN 5S 

• Sokongan dan komitmen berterusan dari pihak Pengurusan Atasan .

• Bermula dengan kesedaran, latihan, pemantauan dan penilaian.

• Semua orang mengamalkannya dan tiada yang terkecuali.

• Ulangi putaran 5S untuk menjadi budaya.

• Sikap Bekerjasama diantara kakitangan tidak mengira pangkat

Dasar Privasi